» Еколого-натуралістичний напрям

Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти у ЗМДБС являється основним напрямом навчально-виховної роботи закладу. 12 гуртків (58 %) працюють за навчальними програмами еколого-натуралістичного напряму. Заняття в гуртках еколого-натуралістичного напряму відвідують 477 вихованців (64 %), які навчаються у 34 групах що становить 66 % від загальної кількості груп.

Взаємодія суспільства з природою є найголовнішою умовою існування людства. Екологічна освіта і виховання дітей та підлітків на сучасному етапі - невід'ємна частина всієї системи освіти. Відвідуючи гуртки еколого-натуралістичного профілю діти та підлітки глибше оволодівають основами наук, які вивчають у школі, поповнюють та розширюють свої знання про природу, її багатства, ознайомлюються з різними галузями сільськогосподарського виробництва, різноманітними професіями, ведуть науково-дослідну роботу.

Головною метою діяльності гуртків та творчих об’єднань еколого-натуралістичного напряму початкового рівня є формування, розвиток та засвоєння системи знань з природознавства, країнознавства, основ біології, зоології, екології та опанування практичними уміннями та навичками. А також залучення вихованців до догляду за рослинами та тваринами, природоохоронної діяльності, формування оцінних суджень про роль природи у житті людини, виховання гуманного та відповідального ставлення до живої природи, формування екологічної культури вихованців, активізація пізнавальної активності та розвиток творчих здібностей вихованців.

Провідною метою діяльності гуртків та творчих об’єднань еколого-натуралістичного напрямку основного рівня є поглиблення, систематизація та удосконалення знань, практичних вмінь та навичок з природничих дисциплін, створення середовища для саморозвитку, самореалізації, соціалізації та професійного самовизначення вихованців.

Навчання в гуртках та творчих об’єднаннях еколого-натуралістичного напряму вищого рівня передбачає глибоку спеціалізацію в межах обраного профілю, що дозволяє ефективно та цілеспрямовано вирішувати проблеми професійної орієнтації учнів.

 

Гуртки еколого-натуралістичного напряму:

- «Друзі природи»;

- «Ми і довкілля»;

- «Основи екологічних знань»;

- «Флора»;

- «Гармонія квітів»;

- «Основи біоетики»;

- «Еколенд»;

- «Природнича інформатика»;

- «Зелений світ»;

- «Юні ботаніки»;

- «Саду мого дивосвіт»;

- «Юні валеологи».