» Еколого-натуралістичний напрям

Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти у ЗПНЗ"ДП"ЗМБС"" являється основним напрямом навчально-виховної роботи закладу. 12 гуртків (58 %) працюють за навчальними програмами еколого-натуралістичного напряму. Заняття в гуртках еколого-натуралістичного напряму відвідують 412 вихованців (64 %), які навчаються у 27 групах що становить 66 % від загальної кількості груп.

Взаємодія суспільства з природою є найголовнішою умовою існування людства. Екологічна освіта і виховання дітей та підлітків на сучасному етапі - невід'ємна частина всієї системи освіти. Відвідуючи гуртки еколого-натуралістичного профілю діти та підлітки глибше оволодівають основами наук, які вивчають у школі, поповнюють та розширюють свої знання про природу, її багатства, ознайомлюються з різними галузями сільськогосподарського виробництва, різноманітними професіями, ведуть науково-дослідну роботу.

Головною метою діяльності гуртків та творчих об’єднань еколого-натуралістичного напряму початкового рівня є формування, розвиток та засвоєння системи знань з природознавства, країнознавства, основ біології, зоології, екології та опанування практичними уміннями та навичками. А також залучення вихованців до догляду за рослинами та тваринами, природоохоронної діяльності, формування оцінних суджень про роль природи у житті людини, виховання гуманного та відповідального ставлення до живої природи, формування екологічної культури вихованців, активізація пізнавальної активності та розвиток творчих здібностей вихованців.

Провідною метою діяльності гуртків та творчих об’єднань еколого-натуралістичного напрямку основного рівня є поглиблення, систематизація та удосконалення знань, практичних вмінь та навичок з природничих дисциплін, створення середовища для саморозвитку, самореалізації, соціалізації та професійного самовизначення вихованців.

Навчання в гуртках та творчих об’єднаннях еколого-натуралістичного напряму вищого рівня передбачає глибоку спеціалізацію в межах обраного профілю, що дозволяє ефективно та цілеспрямовано вирішувати проблеми професійної орієнтації учнів.


 Гуртки еколого-натуралістичного напряму:


«Мова природи»

Катюха Світлана Миколаївна

Сб

Нд

09.00 - 11.00

ПНЗ «ДП  «ЗМБС»»

(каб. № 4)

11.00- 13.00

13.00-15.00

15.00-17.30

Ср

Чт

15.00-17.30

«Природа рідного краю»

Панченко Ганна Юріївна

Сб

Нд

09.00-11.00

ПНЗ «ДП  «ЗМБС»»

(каб.№8)

11.00-13.00

«Друзі природи»

Панченко Ганна Юріївна

Сб

Нд

13.00-15.00

ПНЗ «ДП  «ЗМБС»»

(каб.№8)

15.00-17.00

« Комп’ютер-вікно в природу»

Ісенко Олена Петрівна

Пн

Вт

Ср

Чт

11.00-13.00

ПНЗ «ДП  «ЗМБС»»

(каб.№1)

«Здоровий я – здоровий світ»

Лещименко Ольга Георгіївна

Пн

Вт

Ср

Чт

14.00 – 16.00

На базі ЗНВК № 60

«Людина і довкілля»

Ковальова Дар’я Вадимівна

Вт

Чт

15.15-17.15

На базі ЗНВК № 60

Ср

Пт

13.15-15.15

«Основи інформаційних технологій»

Каулька Оксана Анатоліївна

Пн

15.30-17.30

На базі ЗАК ім..Івченка О.Г.

17.30-19.30

Чт

14.05-16.05

16.05-18.05

«Природа та екологія»

Завгородня Тетяна Володимирівна

Пн

14.00-16.00

На базі ЗАК ім..Івченка О.Г.

16.05-18.05

Вт

15.25-17.25

17.30-19.30

«Основи екологічних знань»

Пехуля Олена Валентинівна

Пн

Вт

Ср

Чт

15.00-17.00

На базі ЗЗШ №76

«Мій рідний край»

Красновська Ольга Михайлівна

Пн

Вт

Ср

13.30-15.30

На базі ЗЗШ №76

Вт

15.30-17.30

«Зелена скарбниця»

Ніколаєва Олена Павлівна

Вт

Ср

Чт

Пт

14.30-16.30

На базі ЗЗШ №76

«Основи біоетики»

Матвеєва Олена Олександрівна

Пн

Ср

Чт

Пт

14.30-16.30

На базі ЗЗШ №101