» Художньо-естетичний напрям

 

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти у ПНЗ"ДП"ЗМБС""предтавлений 5 гуртками і об’єднує гуртки, студії, творчі об’єднання декоративно-ужиткового мистецтва, у кількості 3 гуртків та творчих об’єднань, що становить 14 % та образотворчого мистецтва, у кількості 2 гуртків та творчих об’єднань - 9 % відповідно, в яких навчається 195 вихованців (24 %) від загальної кількості вихованців. 13 груп працюють за навчальними програмами художньо-естетичного напряму, що становить (24%).

Так як в умовах сьогодення особливо актуальним є формування особистості, розвиток її найдієвіших сил і можливостей. Зміст діяльності гуртків, студій та творчих об’єднань художньо-естетичного напряму спрямований на повноцінне та гармонійне зростання особистості, її здатність творити, та розвиток цього творчого потенціалу. У процесі малювання, ліплення, конструювання, виготовлення, вишивання, бісероплетіння, писанкарства вихованці набувають творчих навичок, активності, самостійності й ініціативності, у них виховуються товариські відносини, почуття взаємодопомоги та взаємоповаги, вони вчаться творчому та креативному мисленню, розвивають допитливість, інтереси, підвищують пізнавальну активність, формують національну свідомість, естетичний смак, культуру екологічного виховання.

Навчальними програмами з позашкільної освіти студій та творчих об’єднань художньо-естетичного напряму початкового рівня передбачаються теоретичні та практичні заняття, а також різноманітні форми їх проведення, завдяки чому вихованці поступово опановують різні техніки й прийоми виготовлення різноманітних виробів, займаються малюванням, ліпленням, аплікацією та конструюванням. Знайомляться з культурою українського народу, історією народної творчості різних видів. Отримують початкові знання про взаємозв’язок матеріалу, форми й декорування виробів, їхню залежність від призначення, поняття про ритм, симетрію, асиметрію, кольорову гармонію.

На заняттях гуртків, студій та творчих об’єднань художньо-естетичного напряму основного рівня вихованці закріплюють набуті навички та вміння, опановують нові. Вони самостійно складають план роботи над виробом, працюють з ескізами, кресленнями, поглиблюють й удосконалюють знання за розділами шкільних програм трудового навчання та образотворчого мистецтва.

На заняттях гуртків та творчих об’єднань художньо-естетичного напряму вищого рівня вихованці опановують ускладнені методи й прийоми зображення форми, кольору, способи композиційного зображення площини. Засвоюють головні теми: простір, об‘єм, колір, форма і закони композиції.

 

Гуртки художньо-естетичного напряму:


«Фарби природи»

Івченко Марина Володимирівна

Пн

Пт

11.35-13.35

13.40-15.40

ЗЗШ І-ІІ ступенів

№ 12

Вт

Чт

12.40-14.40

14.45-16.45

«Природна палітра»

Масловська Наталя Леонідівна

Сб

09.00-11.00

11.00-13.00

ПНЗ «ДП «ЗМБС»»

(каб. № 10)

Нд

15.05-17.05

«Природна майстерня»

Данілєвська Ольга Вікторівна

Пн

Ср

Пт

13.00-15.00

15.00-17.00

На базі ЗНВК № 60

Вт

10.00-12.00

15.00-17.00

Чт

10.00-12.00

«Екологічна мода»

Данілєвська Ольга Вікторівна

Пн

Вт

Ср

Чт

13.00-15.00

На базі ЗНВК № 60

«Я пізнаю світ»

Данілєвська Ольга Вікторівна

Пн
Ср

Пт

10.00-12.00

На базі ЗНВК № 60

Вт

15.00-17.00