» Художньо-естетичний напрям

 

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти у ПНЗ"ДП"ЗМБС""предтавлений 4 гуртками і об’єднує гуртки, студії, творчі об’єднання декоративно-ужиткового мистецтва, у кількості 2 гуртків та творчих об’єднань, що становить 14 % та образотворчого мистецтва, у кількості 2 гуртків та творчих об’єднань - 9 % відповідно, в яких навчається 133 вихованців (24 %) від загальної кількості вихованців. 8 груп працюють за навчальними програмами художньо-естетичного напряму, що становить (26%).

Так як в умовах сьогодення особливо актуальним є формування особистості, розвиток її найдієвіших сил і можливостей. Зміст діяльності гуртків, студій та творчих об’єднань художньо-естетичного напряму спрямований на повноцінне та гармонійне зростання особистості, її здатність творити, та розвиток цього творчого потенціалу. У процесі малювання, ліплення, конструювання, виготовлення, вишивання, бісероплетіння, писанкарства вихованці набувають творчих навичок, активності, самостійності й ініціативності, у них виховуються товариські відносини, почуття взаємодопомоги та взаємоповаги, вони вчаться творчому та креативному мисленню, розвивають допитливість, інтереси, підвищують пізнавальну активність, формують національну свідомість, естетичний смак, культуру екологічного виховання.

Навчальними програмами з позашкільної освіти студій та творчих об’єднань художньо-естетичного напряму початкового рівня передбачаються теоретичні та практичні заняття, а також різноманітні форми їх проведення, завдяки чому вихованці поступово опановують різні техніки й прийоми виготовлення різноманітних виробів, займаються малюванням, ліпленням, аплікацією та конструюванням. Знайомляться з культурою українського народу, історією народної творчості різних видів. Отримують початкові знання про взаємозв’язок матеріалу, форми й декорування виробів, їхню залежність від призначення, поняття про ритм, симетрію, асиметрію, кольорову гармонію.

На заняттях гуртків, студій та творчих об’єднань художньо-естетичного напряму основного рівня вихованці закріплюють набуті навички та вміння, опановують нові. Вони самостійно складають план роботи над виробом, працюють з ескізами, кресленнями, поглиблюють й удосконалюють знання за розділами шкільних програм трудового навчання та образотворчого мистецтва.

На заняттях гуртків та творчих об’єднань художньо-естетичного напряму вищого рівня вихованці опановують ускладнені методи й прийоми зображення форми, кольору, способи композиційного зображення площини. Засвоюють головні теми: простір, об‘єм, колір, форма і закони композиції.

 

Гуртки художньо-естетичного напряму:


«Фарби природи»

 

Івченко Марина Володимирівна

Сб

Нд

9.00-11.00

ПНЗ «ДП  «ЗМБС»»

(каб. № 3)

11.05-13.05

13.05-15.05

15.05-17.05

«Природна палітра»

Масловська Наталя Леонідівна

Сб

Нд

13.00-15.00

ПНЗ «ДП  «ЗМБС»»

(каб. № 10)

15.05-17.05

«Природна майстерня»

Данілєвська Ольга Вікторівна

Пн

Ср

10.00 - 12.00

На базі ЗНВК № 60

13.15-15.15

Вт

13.15-15.15

«Екологічна мода»

Данілєвська Ольга Вікторівна

Вт

Чт

10.00 - 12.00

ПНЗ «ДП  «ЗМБС»»

(каб. № 10)

15.15 – 17.15