» Законодавчі документи, на які спираємося при роботі

Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян у Запорізькому міському дитячому ботанічному саду

 pro_priyom_gromadyan.doc [24 Kb] (cкачиваний: 44)

 

 

Про першочергові дії у разі загрози вчинення терористичного акту вбо диверсії

pro_diyi_u_razi_teror_aktiv.pdf [273 Kb] (cкачиваний: 21)

 

 

Про попередження невиробничого травматизму

pro_nevirobn_travmatizm.pdf [338,32 Kb] (cкачиваний: 27)

 

 

Про стан дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу у Запорізькому міському дитячому ботанічному саду 

pro_sanit-gigiyen_stan.pdf [279,34 Kb] (cкачиваний: 16)

  

 

Про запобігання насильству

pro_zapob_nasilstvu.pdf [193,27 Kb] (cкачиваний: 19)

 

 

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів

Pro_zatverdzh_kvalif_vimog.doc [663,5 Kb] (cкачиваний: 29)

 

  

Про затвердження Примірних Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи
Pro_shtatniy_rozklad.doc [262 Kb] (cкачиваний: 34)
 
 

Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах

Instr_z_velennya_dilovoyi_dokum.doc [432 Kb] (cкачиваний: 35)

 

Статут закладу

Statut-zakladu.doc [218,5 Kb] (cкачиваний: 55)

 

Територія закріплена за закладом


Scan-rshennya.pdf [692,81 Kb] (cкачиваний: 19)
Scan-rshennya1.pdf [842,37 Kb] (cкачиваний: 16)

 
Законодавчі документи з питань національно
Zakonodavch-dokumenti-z-pitan-naconalno.docx [11,26 Kb] (cкачиваний: 2)
 
Положення про академ. доброчесність ПНЗ ДП ЗМБС

 

Указ СТРАТЕГІЯ НАЦ-ПАТРІОТИЧНОГО вих

Ukaz-STRATEGYa-NAC-PATROTIChNOGO-vih.docx [31,17 Kb] (cкачиваний: 2)

 

ДОН Про благодійництво

DON-Pro-blagodynictvo.pdf [1,09 Mb] (cкачиваний: 2)

 

Методичні рекомендації внутрішня система

забезпечення якості освіти ЗПО 2020

Metodichn_rekomendacyi_vnutrshnya_sistema_zabezpechennya_yakost_osvti_ZPO_2020.pdf [128,99 Kb] (cкачиваний: 2)

 

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

Polozhennya-pro-poryadok-rozslduvannya-neschasnih-vipadkv.doc [386,5 Kb] (cкачиваний: 4)