» Соціально-реабілітаційний напрям

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти у ЗМДБС представлений 4 гуртками, що становить 19%. Заняття в гуртках соціально-реабілітаційного напряму відвідують 90 вихованців (12 %), які навчаються у 6 групах що становить 12 % від загальної кількості груп.

Метою навчально-виховного процесу гуртків та творчих об’єднань соціально-реабілітаційного напряму є надання вихованцям можливості для активних дій і пізнання навколишнього світу, створення умов для самореалізації, залучення учнівської молоді до участі у прийняті важливих рішень. Формувати в учнів навички самоврядування, соціальної активності, відповідальності у процесі активної громадської діяльності. На заняттях вихованці вчаться створювати проекти та знаходити шляхи їх реалізації, оволодівають вміннями організовувати і планувати роботу будь-якого органу дитячого самоврядування, розвивають аналітичні та творчі здібності, критичне мислення, вчаться самостійно складати сценарії, проекти заходів, розподіляти доручення в учнівському колективі, співпрацювати з іншими організаціями, орієнтуватися в інформаційному матеріалі, опановують знання і практичні уміння у просторі сучасної медіа культури.

Навчальні програми соціально-реабілітаційного напряму розраховані на початковий та основний рівень навчання. Вищого рівня програмами не передбачено.

 

Гуртки соціально-реабілітаційного напряму:

- «Лідерство - запорука успіху»;

- «Маленькі розумники»;

- «Дивосвіт».