» Інформаційні джерела
Інформаційні джерела:

1.    Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К., 2004. — 192 с.
2.    Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці // Доба. – 2002. - №2. – С.2-6.
3.    Александр Долгоруков. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения [Електронний ресурс]  http://www.vshu.ru
4.    Боровская О.Р. Использование интерактивных форм обучения в украинской школе // Преподавание истории в  школе. – 2001. - №4. – С.70-71.
5.    Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: [Цікава і проста форма навчальної діяльності] // Завуч (Перше вересня). – 2000. - №8. – С.7-8.
6.    Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент обучения нового опыта // Педагогика. – 2000. - №7. – С.12-18.
7.    Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - № 5-6. – С.7-10.
8.    Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання/Упроряд. Л. Галіцина. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128с.
9.    Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи/ Упорядн. О.В. Стребна, А.О. Соценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 147с.
10.     О.Пометун. Інтерактивні методики та система навчання. Київ. -  «Шкільний світ». – 2007.